Roboty ziemne, wykopy, nasypy

roboty ziemne, wykopy, nasypy, Katowice, Sosnowiec, Śląsk, Zabrze, Chorzów, Bytom
Wykonujemy roboty ziemne związane z kompleksowym przygotowaniem terenów pod inwestycję budowlane Wykonujemy roboty ziemne związane z kompleksowym przygotowaniem terenów pod inwestycję budowlane kubaturowe, liniowe i powierzchniowe:
 • wycinka i przygotowanie terenu;
 • niwelacja terenu;
 • wykopy wraz z zagospodarowaniem urobionego materiału;
 • wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem;
 • stabilizacja gruntu;
 • podbudowy pod fundamenty;
 • podsypki i obsypki w rejonie obiektów budowlanych.

Ponadto wykonujemy:
 • roboty ziemne liniowe pod drogi, torowiska, sieci instalacyjne i przyłączeniowe;
 • roboty ziemne powierzchniowe pod chodniki, place, parkingi, lotniska;
 • wykopy szerokoprzestrzenne;
 • wykopy wąskoprzestrzenne;
 • wykopy głębokie;
 • wykopy pod szamba, baseny, stawy;
 • nasypy;
 • zabezpieczenie wykopów;
 • odwodnienie wykopów;
Oferta nasza firmy obejmuje również zagospodarowanie urobionego materiału.