Wyburzenia i rozbiórki

wyburzenia katowice, sosnowiec, rozbiórki katowice, sosnowiec, śląsk
Wyburzenia obiektów kubaturowych, fabryki, hale, magazyny. Wykonujemy metodą mechaniczną. Jedną z dziedzin naszej działalności są wyburzenia obiektów kubaturowych, przemysłowych i inżynieryjnych.

Wyburzamy budynki użyteczności publicznej, fabryki, hale, magazyny itp.

Wyburzenia wykonujemy metodą mechaniczną. Stosujemy specjalistyczny ciężki sprzęt wyburzeniowy używając nowoczesnych koparek wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie, tj. młoty hydrauliczne, nożyce służące do kruszenia betonu i cięcia stali.

Wykonujemy kompleksowe działania związane z wyburzeniem obiektów oraz przygotowaniem terenu pod nowe inwestycje.

Zapewniamy utylizację i zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych, oferujemy recykling gruzu betonowego i ceglanego.

Zajmujemy się również demontażem budynków, których konstrukcje zawierają azbest oraz jego bezpieczną utylizację.

Każda rozbiórka przeprowadzana jest w sposób indywidualny.

Przed przystąpieniem do prac ustalamy sposób dalszego zagospodarowania powstałego terenu.

W przypadku konstrukcji, które mają zostać zezłomowane zapewniamy ich cięcie na złom wsadowy oraz jego zakup po konkurencyjnych cenach.

Roboty rozbiórkowe wykonują osoby posiadające niezbędne umiejętności i kwalifikacje.