Rekultywacja terenów zdegradowanych

rekultywacja terenów zdegradowanych, terenów górniczych, pogórniczych, Katowice, Sosnowiec, Śląsk, Zabrze
rekultywacje terenów górniczych i pogórniczych
  • rekultywacje terenów górniczych i pogórniczych zdegradowanych przez górnictwo podziemne i odkrywkowe;
  • rekultywacje techniczne i biologiczne hałd;
  • zabezpieczenie i rekultywację składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych;
  • budowy, remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych, takich jak: osadniki, zbiorniki wodne, koryta rzek i potoków, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe;
  • przystosowanie odzyskanych terenów dla potrzeb nowych działań inwestycyjnych;
  • wykonywanie makroniwelacji.