Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne

odbiór odpadów innych niż niebezpiecznie, zagospodarowanie odpadów, Katowice, Sosnowiec, Śląsk, Zabrze
Prowadzimy roboty w zakresie:
  • odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych z kopalń węgla kamiennego;
  • odbioru i zagospodarowania odpadów z elektrociepłowni;
  • odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych typu : ziemia z wykopów, gruz z rozbiórek;

Posiadamy duże doświadczenie w zagospodarowaniu przyszłych odpadów w kierunku ich wykorzystania dla potrzeb budownictwa i drogownictwa

Posiadamy decyzje administracyjne na odzysk i transport przedmiotowych odpadów.