Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"EKO-NIKOL" Sp. z o.o.

40-353 Katowice, ul. Sosnowiecka 15

BIURO ZARZĄDU
tel.: (32) 318-29-20
fax: (32) 263-28-65
e-mail: biuro@ekonikol.pl

ZARZĄD
Prezes Zarządu: Włodzimierz Kulesza
Wiceprezes Zarzadu: Paweł Polak

KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (32) 318-29-20

DZIAŁ BUDOWLANY
tel.: 519 344 994

DZIAŁ TRANSPORTU
tel.: 519 344 997
tel.: 519 344 989

DZIAŁ REKULTYWACJI
I GOSPODARKI ODPADAMI
tel.: 519 344 994
NIP: 954-23-13-964
REGON: 276725752

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000026701
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rachunek bankowy:
ALIOR BANK S.A.
17 2490 0005 0000 4530 2725 7455
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com