Roboty drogowe

roboty drogowe Katowice, Śląsk, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Chorzów Bytom
Oferta nasza firmy w branży robót drogowych obejmuje wykonywanie: korytowania, skarpowania i profilowania; niwelacji terenu; Oferta nasza firmy w branży robót drogowych obejmuje wykonywanie:
 1. korytowania, skarpowania i profilowania;
 2. niwelacji terenu;
 3. drenażu;
 4. podbudów:
  • z kruszyw naturalnych;
  • z kruszyw naturalnych;
  • z betonu cementowego;
  • z gruntów stabilizowanych cementem  ;
  • z gruntów stabilizowanych wapnem;
  • z mieszanek mineralno-emulsyjnych;
  • z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
  • z mieszanek mineralnych z asfaltem spienionym
 5. nawierzchni:
  • gruntowych ulepszonych;
  • tłuczniowych;
  • żwirowych;
  • żużlowych;
  • bitumicznych;
  • betonowych;
  • z elementów prefabrykowanych.