Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “EKO-NIKOL” Sp. z o.o.

Przez lata umacnialiśmy swoją pozycję poszerzając zakres działalności w branży transportowej i budowlanej. Dzisiaj aktywnie działamy w branży budowlanej, transportowej oraz odbioru i zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne. Swoją działalność poszerzyliśmy o zakup hałdy po hutniczej pozyskując we własnym zakresie kruszywo budowlane.
Czytaj więcej